สมัครสมาชิกเว็บไซต์

การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฯ สำหรับเจ้าหน้าที่กองสุขศึกษาส่วนภูมิภาค

จะได้รับสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลสถานบริการสุขภาพ แจ้งผลงานจังหวัด เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
หลังจากทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อย ผู้ดูแลระบบ จะทำการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ และจะส่ง E-Mailตอบกลับ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ
ชื่อ-นามสกุล :  
จังหวัด :
อำเภอ :
  กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ไม่ต้องระบุอำเภอ
Username :  
Password :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
เบอร์โทรสาร :  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  
E-Mail :
  กรุณาระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริง เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602