สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ สื่อมัลติมีเดีย
2 รายการ
แนวทางการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษารอบที่สอง Reaccredit 56
 เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา วันที่ 19-20  ธันวาคม 55  ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ 

ไฟล์นำเสนอ ดร.สมจิตต์ 19-20 ธค55

เอกสารประกอบการอบรมยกระดับ 8-9 พ.ค.56 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

เอกสารอบรมยกระดับ 8-9 พ.ค.56 (2)

มาตรฐานงานสุขศึกษาปี56 ในการอบรมผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด 19-20 ธค.55
เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับจังหวัด 19-20 ธค. 55 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

เอกสารวิชาการ
บทความ นานาสาระน่ารู้ เอกสารวิชาการ

สื่อนำเสนอ
รายการสื่อนำเสนอ มาตรฐานงานสุขศึกษา
โปสเตอร์ , แผ่นผับ , บอร์ด

  เอกสารการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับจังหวัดปี 2555
1 รายการ
เอกสารประชุมมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาล2-3 พค.55

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-5901624, 02-5901625

โทรสาร 02 5918602