Untitled Document
  จำนวนผู้เข้าชม 5800   คน


เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
เปิดให้บริการแล้ววันนี้ พบกับสารสนเทศที่น่าสนใจ และบรรยากาศภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่น่าสัมผัส ข้อมูลสถิติประจำเดือนปัจจุบัน
5 สมาชิกที่ใช้บริการมากที่สุด
[ 2130 ]  นาย   ชินโชติ พลนาคู  
[ 2136 ]  นาง   ลัดดา ปิยเศรษฐ์  
[ 2129 ]  นางสาว   ศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน์  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วยโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นและ
ทำการยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์BR>ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครื่อข่ายและอินเทอร์เน็ต


รายการหนังสือมาใหม่ 10 รายการล่าสุด รายการสื่อมาใหม่ 10 รายการล่าสุด
1 . ข้อมูลสื่อด้านสุขภาพและแผนการผลิตสื่อด้านสุขภ...
2 . ข้อมูลสื่อด้านสุขภาพและแผนการผลิตสื่อด้านสุขภ...
3 . คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการพัฒ...
4 . คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการพัฒ...
5 . คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการพัฒ...
6 . แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโร...
7 . แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโร...
8 . แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
9 . เส้นทางนักสู่ หมู่บ้านปรับเปลียนพฤติกรรม
10 . เส้นทางนักสู่ หมู่บ้านปรับเปลียนพฤติกรรม
1 . พุทธวจนสถาบัน รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใดเธอ...
2 . fusion sitar violin tabla
3 . บริหารกายง่ายนิดเดียว
4 . ยืดเหยียดร่างกายผ่อนคลายความเครียด
5 . ชนะตั้งแต่อยู่ในมุ้ง
6 . ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด H1N1 ป้องกันรักษ...
1. 10 วิธีประหยัดในหน้าร้อน
2. 7 สาเหตุการนอนไม่หลับ และเคล็ดลับวิธีแก้...
3. ระวังการเล่นน้ำหน้าร้อน เที่ยวทะเลปลอดภั...
1. การประชุม Health Literacy Forum 2017

1. E-bookคืออะไรค่ะ


หนังสือที่คนอ่านมากที่สุด 10 อันดับ ประจำเดือน สื่อที่มีคนใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับประจำเดือน
1 .  เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย
2 .  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3 .  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS
4 .  การวิเคราะห์สถิติ สถิติสำหรับการบริหารและวิจั...
5 .  เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
6 .  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
7 .  วิจัยให้สนุก
8 .  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล ...
9 .  การเขียนโครงการวิจัย
10 .  วิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ กลยุทธและลีลา

Untitled Document
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ